Bouwknoop calculator.

Bouwknopen zijn alle punten in een gebouw waar verschillende scheidingsconstructies samenkomen of waar er een doorboring is van de isolatielaag van de scheidingsconstructie. Op deze plaatsen kan mogelijk extra warmteverlies optreden. De K Blok biedt een oplossing voor constructies die de binnenomgeving scheiden van de buitenomgeving, van de grond, van kruipruimtes, van onverwarmde kelders of van andere aangrenzende onverwarmde ruimtes.

Wij ontwikkelden de K Blok als oplossing voor uw bouwknopen en kiezen voor de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen (Optie B) voor de inrekening van bouwknopen in het K-peil en het E-peil.

Als de psi-waarde (of lineaire warmtedoorgangscoëfficient) van de bouwknoop kleiner is of gelijk aan de van toepassing zijnde grenswaarde, dan is er sprake van een EPB aanvaarde bouwknoop. Wij berekenden voor u de psi-waardes voor elke bouwknoop met het gevalideerde software programma TRISCO, rekening houdend met de gekozen isolatiematerialen.

Via onze online bouwknoopcalculator kunt u voor elk type bouwknoop de overeenkomstige psi-waarde - afhankelijk van de dikte en het type van isolatiemateriaal - raadplegen.

Opgepast! Niet alle calculaties staan op de website!

Vindt u uw bouwknoop niet terug? Stuur ons een schets van uw specifieke bouwknoop samen met:
   - de lambdawaarde en de dikte van uw vloerisolatie
   - de lambdawaarde en de dikte van uw spouwisolatie

Wij bezorgen u de exacte berekening!