Producten

Bouwknopen calculator

Wij ontwikkelden de K Blok als oplossing voor uw bouwknopen en kiezen voor de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen (Optie B) voor de inrekening van bouwknopen in het K-peil en het E-peil.

Als de psi-waarde (of lineaire warmtedoorgangscoëfficient) van de bouwknoop kleiner is of gelijk aan de van toepassing zijnde grenswaarde, dan is er sprake van een EPB aanvaarde bouwknoop. Wij berekenden voor u de psi-waardes voor elke bouwknoop met het gevalideerde software programma TRISCO, rekening houdend met de gekozen isolatiematerialen.

Via onze online bouwknoopcalculator kunt u voor elk type bouwknoop de overeenkomstige psi-waarde - afhankelijk van de dikte en het type van isolatiemateriaal - raadplegen.

Opgepast! Niet alle calculaties staan op de website! 
Vindt u uw bouwknoop niet terug? Stuur ons een schets van uw specifieke bouwknoop samen met:
- de lambdawaarde en de dikte van uw vloerisolatie 
- de lambdawaarde en de dikte van uw spouwisolatie

Wij bezorgen u de exacte berekening!

Dumoulin Bricks berekent voor u de psi-waardes voor elke bouwknoop met het gevalideerde software programma TRISCO, rekening houdend met de gekozen isolatiematerialen. De berekende psi-waarde wordt vermenigvuldigd met het aantal lopende meter dat deze bouwknoop zich voordoet. Het resultaat wordt verrekend in het K-peil.

Meer info

www.energie.wallonie.be 
www.vlaanderen.be 
www.energiesparen.be 
www.leefmileubrussel.be